Cirkeldans og
Pilgrimsvandringer

Kurser og workshop i Cirkeldans. Arrangør afPilgrimsvandringer 

Ib og Eli arrangerer en vintertur på 12 km i november, turen starter i Roskilde og slutte i Gl. Lejre. Dato senere.